Sekretess- och cookiepolicy

Oticon Medical kommer att placera cookies i din dator för att vi ska kunna förbättra denna webbplats. Om du vill veta mer om dessa cookies, kan du läsa vår cookiepolicy. Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du accepterar dessa cookies.
 

Kirurgiska instrument

Ponto-implantatens unika OptiGripTM-geometri tillåter en borrdesign som bevarar benet på ett bättre sätt. De unika, skräddarsydda kirurgiska instrumenten anpassade till MIPS-metoden är utformade för kirurgisk kontroll och precision. De återanvändbara kirurgiska instrumenten kan användas både för MIPS-operation och traditionella tekniker och innehåller de huvudsakliga instrumenten som krävs för att kunna utföra operationen.

Ponto-operation

MIPS innefattar ett snitt med en diameter på 5 mm. Det skräddarsydda MIPS kirurgi-kitet förser dig med allt du behöver i en blisterförpackning.

 

MIPS-operationen inkluderar cannula – ett instrument som säkerställer korrekt borrning och kylning samtidigt som mjukvävnaden skyddas. Detta är kärnan i den minimalinvasiva förhållningssättet som ger MIPS-metoden dess fördelar.

För en översikt av proceduren, se Tillägg till Kirurgihandbok — Minimalinvasiv Pontokirurgi (MIPS) och Kirurgihandbok för vävnadsbevarande kirurgi med linjärt snitt.

Traditionella operationer för benförankrade hörapparater inkluderar normalt en snittlinje om 2–4 cm, ibland i kombination med ett punchat snitt med 5 mm diameter. För denna procedur används en traditionell guide-drill och countersink-drill.

Engångsinstrument

 

MIPS kirurgi-kit, 4 mm

MIPS kirurgi-kit, 4 mm används i MIPS enstegsprocedur för installation av 4 mm breda (Ø 4,5 mm) Ponto-implantat. Det består av cannula, Cannula guide-drill, Cannula widening-drill 4 mm och soft healing cap.

 

MIPS kirurgi-kit, 3 mm ( back-up kit alt. 4 mm)

MIPS kirurgi-kit 3 mm används under MIPS enstegsprocedur för installation av 3 mm breda (Ø 4,5 mm) Ponto-implantat, som reserv i händelse av otillräckligt bendjup för implantatet på 4 mm. Kitet består av Cannula och Cannula widening-drill, 3 mm.

 
 

Traditionell operation

Detta inkluderar ofta ett linjärt snitt, 2–4 cm, med antingen vävnadsbevarande eller vävnadsreduktion. Guide-drill stödjer borrdjup på både 3 mm och 4 mm. Wide countersink, markerad med "W" som indikerar att denna är avsedd för Wide (4,5 mm) Ponto-implantat, finns i två storlekar, 3 eller 4 mm.

 
 

Soft healing cap

Soft healing caps design gör det möjligt att ansluta hörapparaten medan soft healing cap fortfarande sitter kvar.

Flergångsinstrument

 

Dissector

Används för dissektion och avlägsnande av benhinnan. Den trubbiga sidan används även för inspektion av benet. 

Sterilisation Kit

Hjälper till att bibehålla ordning bland de sterila instrumenten. Den är kompatibel med moderna sjukhussystem för infektionskontroll.

Ruler

Mäter hudtjockleken och ger förslag på lämplig längd på Ponto-distans.

Counter torque wrench

Används för att hålla emot när centrumskruven eller distansförlängningen dras åt med hjälp av Screwdriver.

Torque wrench

Med en skala på 10–35 Ncm används Torque wrench med Screwdriver för att uppnå korrekt vridmoment vid åtdragning av centrumskruven eller när distansförlängningen monteras.

Handle with screwdriver

Kan användas tillsammans med torque wrench. Det levereras med en screwdriver, machine,35 mm.

 

Screwdriver, machine, 35 mm

Kan användas till både Handle with screwd och borrutrustningens handenhet. Den passar alla centrumskruvar för samtliga distanser, implant adapter screws och distansförlängare.

Abutment inserter, machine

Under enstegskirurgi används abutment inserter för att sätta in implantatet med förmonterad distans.

 

Insertion indicator

Visuell indikering för att se antalet varv implantatet implanterats in i benet.

 

Square fit connection, machine

Används för att sätta in 3 mm eller 4 mm implantat med förmonterad implant adapter vid tvåstegskirurgi.

Sound processor indicator

Hjälper till att indikera rätt implantatposition på huden inför operationen.

 

Screwdriver hexagon

Används för att skruva åt och lossa cover screw.

Ampule holder

Stativet är utformat för förvaring av den sterila komponentampullen under operationen.

Borrutrustning

Oticon Medical rekommenderar Implantmed borrsystem med kontravinklad handenhet 20:1 från W&H. Inställningar och specifikationer beskrivs i Inställningsguide.

ISQ. Mätning av implantatstabilitet

Mätskalan ISQ (Implant Stability Quotient) använder RFA (Resonance Frequency Analysis) för att utvärdera implantatstabilitet. Stabilitetsmätarna Osstell ISQ och Osstell Mentor från Osstell kan användas för att mäta ISQ. Värdena sträcker sig mellan 1 och 100. Ju stabilare implantat och ju hårdare ben, desto högre ISQ-värde. Mer information finns i Osstell ISQ snabbguide.

Lättigenkännlig

Ponto-distansen är försedd med en grön centrumskruv som indikerar fullständig kompatibilitet med Osstells ISQ-instrument för utvärdering av implantatstabilitet. Det tar bara någon minut att utföra denna mätning.

Ponto
Säker kirurgi
- Baserad på beprövad teknik
Kontakta oss

Om du vill veta mer om våra produkter är du välkommen att kontakta ditt lokala Oticon Medical-kontor.

Operation

Den kirurgiska proceduren beskrivs i Kirurgihandboken för Ponto-systemet, men det finns några saker värda att notera innan monteringen av ett Wide Ponto implantat.

 

> Wide Ponto implantat – Kirurgi 
Aspekter

 

> Kirurgisk förberedelseguide för Ponto

 

> Kirurgisk förberedelseguide MIPS

 

> MIPS – Snabbguide kirurgi