Sekretess- och cookiepolicy

Oticon Medical kommer att placera cookies i din dator för att vi ska kunna förbättra denna webbplats. Om du vill veta mer om dessa cookies, kan du läsa vår cookiepolicy. Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du accepterar dessa cookies.
 

En enkel och säker procedur

Att få en benförankrad hörapparat är en säker och relativt enkel process. När du, din audionom och kirurg har kommit fram till att detta är den bästa lösningen, får du genomgå en mindre operation där ett litet titanimplantat placeras i benet bakom örat. När implantatet har vuxit fast i benet kan du börja använda hörapparaten.* Din audionom kommer därefter att skräddarsy dess inställningar så att den passar dina behov.


Treatment evaluation at the Doctor's office

Steg 1: Bedömning – är en benförankrad hörapparat en bra lösning för dig?

Första steget är att låta din kirurg/audionom göra en utvärdering och avgöra om en benförankrad hörapparat är rätt lösning för just dig. Innan du tar ett beslut har du möjlighet att testa hörapparaten på en huvudbygel, ett testband eller softband. Detta ger dig en bild av hur du skulle kunna ha nytta av den i olika situationer i vardagen. Du kan även kontakta erfarna användare för att få ta del av deras erfarenheter.

Steg 2: Mindre operation

Under operationen implanterar kirurgen ett litet titanimplantat i benet bakom örat. Detta är ett relativt enkelt ingrepp som kan genomföras under lokalbedövning och tar normalt mindre än 10–15 minuter om man tillämpar den nya operationsmetoden MIPS. I de flesta fall behöver man inte vara borta från arbete eller skola mer än en, två dagar.


Steg 3: Läkning och osseointegration

Din läkare kommer visa dig hur distansområdet ska rengöras. Du kommer inte att kunna ansluta hörapparaten förrän implantatet vuxit fast (osseointegrerat) med benet. Din kirurg talar om för dig när implantatet är stabilt nog för att ansluta hörapparaten. Om patienten är ett barn, eller om benet är tunt, tar läkningsprocessen ofta lite längre tid.

Steg 4: Utprovning av hörapparaten

Det sista steget i behandlingsprocessen är att låta skräddarsy din hörapparatens inställningar så att de uppfyller just dina behov. Din audionom anpassar och programmerar den samt informerar dig om eventuella tillbehör som skulle kunna vara till nytta för dig.

* Påkoppling av den benförankrade hörapparaten efter implantationen bedöms på individnivå. I Europa sker detta tidigast efter två veckor i europeiska länder och i USA efter tre månader.

PontoTM
Vägen till den optimala hörselupplevelsen
Möt Ponto-användarna

Läs mer om olika användares erfarenheter av Oticon Medicals Ponto-hörapparater.

Nya fördelar för dig

Föreställ dig hur det skulle vara att kunna höra klart och tydligt – kanske för första gången – även i mycket krävande situationer som t.ex. på restauranger eller möten. Föreställ dig ett ökat självförtroende både yrkesmässigt och socialt och mer energi vid dagens slut. Med Ponto kan du förverkliga detta!