Sekretess- och cookiepolicy

Oticon Medical kommer att placera cookies i din dator för att vi ska kunna förbättra denna webbplats. Om du vill veta mer om dessa cookies, kan du läsa vår cookiepolicy. Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du accepterar dessa cookies.
 

Behandlingsprocessen för barn

Att ta beslut om ditt barn bör ha cochleaimplantat är ett beslut som påverkar många områden av era liv. Innan operation kan övervägas får ditt barn genomgå omfattande tester för att bedöma hans/hennes lämplighet för proceduren. Om ditt barn anses vara en lämplig kandidat, planeras operation följd av post-operativ uppföljning och talterapi för att säkerställa att ditt barn får ut bästa möjliga resultat med sina cochleaimplantat.

Preoperativ bedömning

CI-klinikens team gör en preoperativ bedömning för att testa ditt barns hörsel samt för att få förståelse för familjens motivation. Bedömningen inkluderar en rad utvärderingar.

Medicinsk utvärdering: denna är till för att fastställa ditt barns allmänna hälsa. Utöver en MRT-undersökning krävs ofta en datortomografi för att fastställa möjligheterna för operationen samt vilket öra som ska implanteras. Bilderna möjliggör för det medicinska teamet att kontrollera möjligheten att föra in en elektrodledare i cochlea. I vissa fall kan detta hjälpa kirurgen att undvika förutsebara kirurgiska svårigheter.

Audiometrisk bedömning: audionomen utför olika audiometriska bedömningar och tester med en hörapparat (tonal- och röstaudiometri). Detta testar ditt barns hörapparat och fastställer nivån av hörselnedsättning, samt vilken nivå av förstärkning som hörapparaten ger. Ibland kan audionomen rekommendera en provperiod med en kraftfullare hörapparat för att kunna utvärdera potentiella fördelar i relation till ett cochleaimplantat.

Din otolaryngolog, hörselvårdsspecialist eller annan personal specialiserad inom hörsel hjälper dig identifiera vilken typ av hörselnedsättning som ditt barn lider av. Du kan också bli skickad till närmaste CI-klinik för fastställande om ditt barn är en kandidat för cochleaimplantat. Cochleaimplantation är en lång och utmanande process som kräver familjens engagemang och stöd för att hjälpa barnet. Om detta inte är möjligt kan en annan lösning övervägas. 

Operation

Ett kirurgiskt ingrepp krävs för att implantera den interna delen av implantatsystemet. Kirurgen gör en liten incision bakom örat för att kunna placera implantatets mottagardel som innehåller elektroniska kretsar. Därefter förs elektrodraden in i cochlea.

Implantatoperationen genomförs under full narkos och tar i regel under två timmar, men kräver ändå några dagars sjukhusvistelse. Införing av ett cochleaimplantat innebär samma risker som vilken annan öronoperation som helst.

Barnet kommer inte att kunna höra förrän ljudprocessorn fästs och aktiveras. Detta utförs vanligtvis cirka en månad efter att man lämnat sjukhuset. Denna period krävs för återhämtning efter narkosen, samt för att ärret från incisionen ska läka, vilket kan ta några veckor.

Post-operativ uppföljning

För att resultaten av implantationen ska bli så bra som möjligt är det nödvändigt att justera inställningarna och ljudkvaliteten hos processorns externa del samt att delta i talterapi för att koda och tolka uppfattad ljudinformation.

Anpassning

Under första anpassningssessionen får användaren ljudprocessorn av audionomen som förklarar för barnet och föräldrarna hur den fungerar. Detta besök inkluderar fastställning av stimuleringsnivåerna som produceras av varje elektrod i cochlea. Även andra parametrar justeras för att optimera uppfattningen av ljudinformation.

Månaderna efter operationen krävs flertalet anpassningssessioner för att gradvis förbättra ljudinformationens kvalitet. Besöken kommer att glesas ut över tid tills inställningarna anses stabila och optimala.

Talterapi

Efter implantatoperationen behöver barnet vänja sig vid signalen som implantatet genererar. Även för barn som upplevt plötslig förlust av hörseln uppfattas meddelandet som implantatet skapar på ett annat sätt än hur de kommer ihåg att hörsel låter. Hjärnan måste vänja sig vid den nya stimuleringen och lära sig tolka den.

Det är därför viktigt att delta i talterapi för att förenkla anpassningen. Talterapins varaktighet och svårighetsgrad varierar beroende på orsaken till hörselnedsättningen och hur länge barnet inte kunnat höra. Det kommer att ta längre tid och vara svårare för barn som varit döva sedan födseln eller som blev döva innan de lärde sig tala.

Precis som anpassningssessionerna för ljudprocessorn, hålls sessionerna för talterapi regelbundet och ofta för att sedan glesna efter första året. Logopedens arbete varierar beroende på vilken typ av hörselnedsättning ditt barn lider av. Dock baseras arbetet på några grundprinciper: utveckling av uppfattningsförmåga genom identifiering av olika ljudkällor, lyssning samt att lära sig tala.

Innovativ och beprövad teknologi
Tre decenniers erfarenhet inom hörselimplantat
Att välja Neuro för barn

Tal är en viktig del av alla barns utvecklingsprocess som ger dem större självförtroende och mer självständighet.

Tillförlitlighet

Vi arbetar hårt med att skapa så tillförlitliga enheter som möjligt. Läs mer om hur vi gör detta

 

> Tillförlitlighet

Rehabilitering

Rehabiliteringsfasen är nyckeln till framgång med cochleaimplantat. För att ge stöd i att anpassa sig till den nyfunna hörseln.

 

> Rehabilitering

Upptäck Mimi mus!

Mimi kommer att vara vid ditt barns sida hela vägen genom implantationsprocessen.

 

> Ladda ner Mimi mus 
målarbok